Foreningen Vinterlege For Udviklingshæmmede
fondsstøtte tidligere 2012
Familien Hede Nielsens Fond ……………………….………....………… 20.000
Direktør J.P. Lund og Hustru Vilhelmine, født Bugg………..….. 5.000
Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond………………..……..……… 12.000
Knud og Dagny Gad Andresen Fonden ……………….…….………..25.000
Toyota Fonden…………………………………………..……..…………………. 20.000
Fabrikant Mads Clausens Fond……………….……..….……..………… 10.000
Lemvigh-Müller Fonden…………………………………..……..….…….…..35.000
Chr. P. Hansen og Hustrus Fond for almenvelgørende Formål……..…15.000 kr
Aase og Ejnar Danielsens Fond,…………………..…..……..………. 25.00 kr
Jubilæumsfonden af 12/8 1973. …………………..…………..……..7.500 kr
General Friedrich Bøhm og Datter Else Bøhms Fond ….…100.000 kr
Ernst og Vibeke Husmans Fond ……………..………..….….……. 50.000 kr
Jascha Fonden………………….…………..……..…..……………..….…..40.000 kr
Marie og M.B. Richters Fond……………………….………….…………20.000 kr
Frans Richters fond………………………..………………………………… 10.000 kr
Familiefonden af den 1. oktober 1975……………………..…………5.000 kr
Brødrene Hartmanns Fond…………………………………….…….…… 30.000 kr
Krista og Viggo Petersens Fond………………………………..……….50.000 kr
De Bergske Blades Fond………………………………………….…………20.000 kr
lion club ………………………………………………...…………………………….3.000 kr
ovenstående tilsagn pr 10.4.2012
    Formand Karina V. Dannerfjord, Vrinners - mail: karina@vinterlege.dk