Foreningen Vinterlege For Udviklingshæmmede
Generalforsamling 2020

Generalforsamling

Referat af  generalforsamling i Foreningen Vinterlege for Udviklingshæmmede.

Hotel Radisson Blu, Beitostølen, Norge
Onsdag d. 15. januar 2020 kl. 16.00

Fremmødte medlemmer: i alt 26.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
-valg af ordstyrer blev Keld Vorup
-stemmetæller blev Søren og Kim

2. Fremlæggelse af årsberetning og godkendelse
Lene fortalte om flytningen fra Skeikampen til Beitostølen.
Medlemmerne fortæller at de er glade for det nye sted. Lene fortæller om festernes betydning og de forandringer der er det nye sted. Facebook er et godt redskab til at holde kontakten, i tiden uden for vinterlege ugen.
Årsberetningen er godkendt af medlemmerne. (se den også på hjwmmesiden)

3. Regnskabet fremlægges og årsregnskab 2018/19 godkendes
Tina gennemgik regnskabet til godkendelse for medlemmerne.
Regnskabet er godkendt af medlemmerne.

4. Indkomne forslag
-der er ingen indkommende forslag.

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg til bestyrelsen:
Grethe Østergaard, Marianne Andersen, Ida á Rogví og Marie Louise Dahlsen ønskede at genopstille. Alle blev genvalgt.

7. Valg af 2 suppleanter
Rasmus Sørensen og Lissi Lajer Jacobsen ønskede at genopstille. Begge blev genvalgt.

8. Valg af kritisk revisor og suppleant:
Henning Jahn er genvalgt til kritisk revisor.
Suppleant: Claus Pedersen er valgt.

 9. Eventuelt
Keld kommer med forslag til nye flag med ekstra tekst ”ferie for udviklingshæmmede”.

 

Vedtægterne og regnskabet fra 2018/2019 kan findes på vores hjemmeside. www.vinterlege.dk

referant: Marie

 

    Formand Karina V. Dannerfjord, Vrinners - mail: karina@vinterlege.dk